Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi Matlamat dan Peranan

VISI

Mendokong Kehidupan Berkualiti  

MISI DAN MATLAMAT

Mempertingkatkan infrastruktur, Perkhidmatan, Operasi dan Bekalan Tenaga Elektrik dengan berterusan.

PERANAN

Jabatan Perkhidmatan Elektrik adalah sebagai sebuah institusi kerajaan yang di mandatkan untuk  membekal tenaga elektrik bagi Negara Brunei Darussalam.

 MATLAMAT

Untuk Memberikan Perkhidmatan dan Bekalan Elektrik yang mencukupi, Efisen, Berterusan, Ekonomikal dan Selamat.